Lãnh đạo
Điện thoại:0274.3.823760
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Chệt
Điện thoại:
0274.3.823760
Email: nguyenvanchet@tptdm.edu.vn
Trưởng phòng
Bí thư Chi bộ
Thạc sĩ quản lý Giáo dục
Nguyễn Văn Chệt
2 Phạm Hoa Hòa
Điện thoại:
0274.3.848912
Email: phamhoahoa@tptdm.edu.vn
Phó trưởng phòng
Phó Bí thư Chi bộ
Đại học quản lý Giáo dục
Phạm Hoa Hòa
Bộ phận Tổ Chức Cán Bộ
Điện thoại:0274.3.837298
Số fax:0274.3.837298
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Minh Trí
Điện thoại:0918.234192
0274.3.837298
Email: nguyenminhtri@tptdm.edu.vn
Chuyên viên
Đại học Sư phạm Tin, Đại học Quản lý
Nguyễn Minh Trí
2 Đoàn Thành Lễ
Điện thoại:0913.860.823
0274.3.837298
Email: doanthanhle@tptdm.edu.vn
Chuyên viên
Đại học Quản lý
Đoàn Thành Lễ
3 Lê Minh Tiến
Điện thoại:0913.860.438
0274.3.837.298
Email: leminhtien@tptdm.edu.vn
Chuyên viên
Đại học CNTT
Lê Minh Tiến
Bộ phận Tài chính
Điện thoại:0274.3.859.403
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thị Minh Hà
Điện thoại:
0274.3.859403
Email: lethiminhha@tptdm.edu.vn
Chuyên viên
Đại học Quản trị kinh doanh
Lê Thị Minh Hà
2 Nguyễn Thị Thu Hà
Điện thoại:
0274.3.859403
Email: nguyenthithuha@tptdm.edu.vn
Chuyên viên
Trung cấp Tài chính kế toán
Nguyễn Thị Thu Hà
3 Nguyễn Thị Cẩm Vân
Điện thoại:
0274.3.859403
Email: nguyenthicamvan@tptdm.edu.vn
Chuyên viên
Trung cấp Tài chính kế toán
Nguyễn Thị Cẩm Vân
4 Nguyễn Ngọc Nhung
Điện thoại:
0274.3.859403
Email: nguyenngocnhung@tptdm.edu.vn
Kế toán
Đại học Tài chính kế toán
Nguyễn Ngọc Nhung
5 Nguyễn Thị Sinh
Điện thoại:
0274.3.859403
Email: nguyenthisinh@tptdm.edu.vn
Thủ quỹ
Trung cấp Tài chính kế toán
Nguyễn Thị Sinh
Bộ phận Tổng hợp
Điện thoại:0274.3.859342
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Huy Hùng
Điện thoại:
0274.3.859342
Email: nguyenhuyhung@tptdm.edu.vn
Chuyên viên
Đại học quản lý
Nguyễn Huy Hùng
Bộ phận Chuyên môn Mầm non
Điện thoại:0274.3.855.788
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đỗ Thị Hà
Điện thoại:
0274.3.855788
Email: dothiha@tptdm.edu.vn
Chuyên viên
Cao đẳng sư phạm Mầm non
Đỗ Thị Hà
2 Nguyễn Thị Ngọc Hân
Điện thoại:
0274.3.855788
Email: nguyenthingochan@tptdm.edu.vn
Chuyên viên
Đại học sư phạm Mầm non
Nguyễn Thị Ngọc Hân
Bộ phận Chuyên môn Tiểu học
Điện thoại:0274.3.855.788
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thái Dương
Điện thoại:0919.675.509
0274.3.855788
Email: lethaiduong@tptdm.edu.vn
Chuyên viên
Đại học sư phạm Tin
Lê Thái Dương
Bộ phận Chuyên môn Trung học
Điện thoại:0274.3.855.788
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Ngọc Mai
Điện thoại:
0274.3.855788
Email: vongocmai@tptdm.edu.vn
Chuyên viên
Đại học sư phạm Lý
Võ Ngọc Mai
Bộ phận Đoàn Đội - TDTT
Điện thoại:0274.3.859.702
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bùi Tấn Đạt
Điện thoại:
0274.3.859702
Email: buitandat@tptdm.edu.vn
Chuyên viên
Đại học Âm nhạc
Bùi Tấn Đạt
2 Võ Thành Giang
Điện thoại:
0274.3.859702
Email: vothanhgiang@tptdm.edu.vn
Chuyên viên
Đại học Sư phạm Tiểu học
Võ Thành Giang
Bộ phận Phổ cập Giáo dục
Điện thoại:0274.3.855.788
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Văn Nhúm
Điện thoại:
0274.3.859702
Email: levannhum@tptdm.edu.vn
Chuyên viên
Đại học Quản lý giáo dục
Lê Văn Nhúm
Bộ phận Văn thư
Điện thoại:0274.3.859.342
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Thị Nguyệt
Điện thoại:
0274.3.859342
Email: tranthinguyet@tptdm.edu.vn
Văn thư
Trung cấp Văn thư lưu trữ
Trần Thị Nguyệt
Bộ phận Thư viện Thiết bị + Xây dựng cơ bản + Thi đua
Điện thoại:0274.3.859.702
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đỗ Minh Hoàng
Điện thoại:
0274.3.859702
Email: dominhhoang@tptdm.edu.vn
Chuyên viên
Đại học Mỹ thuật
Đỗ Minh Hoàng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây