Lãnh đạo
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Chệt
Điện thoại:
0274.3.822537
Email: nguyenvanchet@tptdm.edu.vn
Trưởng phòng
Bí thư Chi bộ
Thạc sĩ quản lý Giáo dục
Nguyễn Văn Chệt
2 Phạm Hoa Hòa
Điện thoại:
0274.3.848912
Email: phamhoahoa@tptdm.edu.vn
Phó trưởng phòng
Phó Bí thư Chi bộ
Đại học quản lý Giáo dục
Phạm Hoa Hòa
3 Trần Trọng Khánh
Điện thoại:
0274.3.823760
Email: trantrongkhanh@tptdm.edu.vn
Phó trưởng phòng
Đại học quản lý Giáo dục
Trần Trọng Khánh
Bộ phận Tổ Chức Cán Bộ
Điện thoại:0274.3.837298
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thành Triết
Điện thoại:
0274.3.837298
Email: nguyenthanhtriet@tptdm.edu.vn
Chuyên viên
Đại học Quản lý Giáo dục
Nguyễn Thành Triết
2 Lê Minh Tiến
Điện thoại:0913.860.438
Email: leminhtien@tptdm.edu.vn
Chuyên viên
Đại học CNTT
Lê Minh Tiến
3 Lê Thái Dương
Điện thoại:0919.675.509
Email: lethaiduong@tptdm.edu.vn
Chuyên viên
Đại học sư phạm Tin
Lê Thái Dương
Bộ phận Tài chính
Điện thoại:0274.3.859.403
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thị Minh Hà

Email: lethiminhha@tptdm.edu.vn
Chuyên viên
Đại học Quản trị kinh doanh
Lê Thị Minh Hà
2 Nguyễn Thị Cẩm Vân

Email: nguyenthicamvan@tptdm.edu.vn
Chuyên viên
Trung cấp Tài chính kế toán
Nguyễn Thị Cẩm Vân
3 Nguyễn Ngọc Nhung

Email: nguyenngocnhung@tptdm.edu.vn
Kế toán
Đại học Tài chính kế toán
Nguyễn Ngọc Nhung
Bộ phận Tổng hợp
Điện thoại:0274.3.859342
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Huy Hùng

Email: nguyenhuyhung@tptdm.edu.vn
Chuyên viên
Thạc sĩ quản lý Giáo dục
Nguyễn Huy Hùng
Bộ phận Chuyên môn Trung học
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Ngọc Mai
Điện thoại:
0274.3.855788
Email: vongocmai@tptdm.edu.vn
Chuyên viên
Đại học sư phạm Lý
Võ Ngọc Mai
Bộ phận Đoàn Đội - TDTT
Điện thoại:0274.3.859.702
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bùi Tấn Đạt

Email: buitandat@tptdm.edu.vn
Chuyên viên
Đại học sư phạm Âm nhạc
Bùi Tấn Đạt
Bộ phận Văn thư
Điện thoại:0274.3.859.342
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Thị Nguyệt

Email: tranthinguyet@tptdm.edu.vn
Văn thư
Trung cấp Văn thư lưu trữ
Trần Thị Nguyệt
Bộ phận Thư viện Thiết bị + Xây dựng cơ bản + Thi đua
Điện thoại:0274.3.859.702
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đỗ Minh Hoàng

Email: dominhhoang@tptdm.edu.vn
Chuyên viên
Đại học sư phạm Mỹ thuật
Đỗ Minh Hoàng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây