Danh bạ trường học

I. MẦM NON      
STT TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI ĐỊA CHỈ
1 Mầm non 1-6 3.822.124 3.826.093 3/5 đường Bàu Bàng, khu 10, phường Phú Cường, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
2 Mầm non Chánh Mỹ 3.814.838 3.814.839 Khu phố Mỹ Hảo 2, phường Chánh Mỹ, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
3 Mầm non Đoàn Thị Liên 3.856.246 3.822.521 150 đường Đoàn Thị Liên, khu 2, phường Phú Lợi, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
4 Mầm non Hoa Cúc 3.511.459   Khu 5, phường Định Hòa, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
5 Mầm non Hoa Hướng Dương 3.901.996 3.821.269 392 đường Huỳnh Văn Cù, khu phố Chánh Lộc 7, phường Chánh Mỹ, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
6 Mầm non Hoa Mai 3.861.669 3.861.665 Đường Huỳnh Văn Lũy, khu 4, phường Phú Mỹ, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
7 Mầm non Hoa Phượng 3.856.289 3.822.759 Đường Lê Thị Trung, khu 4, phường Phú Lợi, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
8 Mầm non Hòa Phú 38.39.163   Khu 2, phường Hòa Phú, thành phố TDM,  tỉnh Bình Dương
9 Mầm non Huỳnh Thị Hiếu 3.855.070 3.826.108 39/4 Hùng Vương, phường Phú Cường, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
10 Mầm non Lê Thị Trung 3.818.894 3.826.096 Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
11 Mầm non Phú Tân 3 66.99.33 3 66.99.11 Đường D3, phường Phú Tân, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
12 Mầm non Sao Mai 3.821.293 3.872.139 107/2 đường Huỳnh Văn Cù, phường Hiệp Thành, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
13 Mầm non Tuổi Ngọc 3.89.87.89 3.840.789 Đường Trần Văn Ơn, khu 7, phường Phú Hòa, thành phố TDM,  tỉnh Bình Dương
14 Mầm non Tuổi Thơ 3.500.860 3.820.993 Đường Huỳnh Thị Hiếu, Khu phố 1, phường Tân An, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
15 Mầm non Hoa Lan 3.848.764 3.826.205 67 Hai Bà Trưng, khu 8, phường Phú Cường, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
16 Mầm non Hoa Sen 3.820.970   Đường Lê Văn Tách, khu phố 3, phường Tương Bình Hiệp, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
17 Mầm non Họa Mi 3.828.764   Đường Lê Hồng Phong, khu 3, phường Phú Thọ,  thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
18 Mầm non Măng Non 385.56.56 3.822.633 27 Nguyễn Đình Chiểu, khu 5, phường Phú Cường, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
19 Mầm non Rạng Đông 3.585.000 3.846.028 Khu hành chánh phường Hiệp An, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
20 Mầm non Sen Hồng 3.837.038   Khu 2, phường Phú Hòa,  thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
21 Mầm non Sơn Ca 3.823.477   40 Văn Công Khai,  phường Phú Cường, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
22 Mầm non Tuổi Xanh 3.818.993 3.828.763 Đường Bùi Quốc Khánh, khu 6, phường Chánh Nghĩa, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
23 Mầm non Vành Khuyên 3.828.765   Khu 8, phường Phú Hòa, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
II. TIỂU HỌC      
STT TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI ĐỊA CHỈ
1 Tiểu học Chánh Mỹ 3.882.779 3.829.183 Đường Huỳnh Văn Cù, khu phố Chánh Lộc, phường Chánh Mỹ, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
2 Tiểu học Chánh Nghĩa 3.827.624 3.818.531 Khu 5, phường Chánh Nghĩa, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
3 Tiểu học Định Hòa 3.828.174 3.513.293  46/28 khu phố 2, phường Định Hoà, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
4 Tiểu học Hiệp Thành 3.878.469 3.826.469 Đường CMT8, khu 6, phường Hiệp Thành, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
5 Tiểu học Hòa Phú 38.39.010   Khu 2, phường Hòa Phú, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
6 Tiểu học Kim Đồng 3.830.414   Đường Phan Đăng Lưu, khu 5, phường Hiệp An, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
7 Tiểu học Lê Hồng Phong 3.871.636 3.870.456 Đường Phạm Ngũ Lão, khu 3, phường Hiệp Thành, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
8 Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm 3.514.014   Đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 9, phường Tân An, thành phố TDM,  tỉnh Bình Dương
9 Tiểu học Nguyễn Du 3.827.679   8 Yersin, phường Phú Cường, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
10 Tiểu học Nguyễn Hiền 3.820.581   Đường Nguyễn Chí Thanh, khu 3, phường Hiệp An, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
11 Tiểu học Nguyễn Trãi 3.823.435 3.848.626 Số 59 đường Văn Công Khai, phường Phú Cường, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
12 Tiểu học Phú Hòa 1 3.828.762   Đường Trần Văn Ơn, khu 5, phường Phú Hòa, thành phố TDM,  tỉnh Bình Dương
13 Tiểu học Phú Hòa 2 3.828.766   Đường Nguyễn Thị Minh Khai,  phường Phú Hòa, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
14 Tiểu học Phú Hòa 3 38.777.55 38.777.66 Đường Nguyễn Thị Minh Khai,  phường Phú Hòa, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
15 Tiểu học Phú Lợi 3.856.242   Đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
16 Tiểu học Phú Mỹ 3.829.718   Đường An Mỹ, khu 3, phường Phú Mỹ, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
17 Tiểu học Phú Tân 3.800.928   Đường D1, phường Phú Tân, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
18 Tiểu học Phú Thọ 3.826.973   Đường Lê Hồng Phong, phường Phú Thọ, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
19 Tiểu học Tân An 3.820.940   Đường Huỳnh Thị Hiếu , khu phố 1, phường Tân An, thành phố TDM,  tỉnh Bình Dương
20 Tiểu học Trần Phú 3.817.861   KDC phường Chánh Nghĩa, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
21 Tiểu học Tương Bình Hiệp 3.826.529   Đường Lê Chí Dân, khu phố 3, phường Tương Bình Hiệp, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
III. TRUNG HỌC CƠ SỞ      
STT TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI ĐỊA CHỈ
1 THCS Chánh Nghĩa 3.818.085 3.826.721 Đường Nguyễn Tri Phương, khu 9, phường Chánh Nghĩa, thành phố TDM,  tỉnh Bình Dương
2 THCS Chu Văn An 3.871.098 3.822.207 13 Âu Cơ, phường Hiệp Thành, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
3 THCS Định Hòa 38.86.077 38.86.079 Khu 5, phường Định Hòa, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
4 THCS Hòa Phú 38.39.013   Khu 2, phường Hòa Phú, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
5 THCS Nguyễn Thị Minh Khai 3.836.916 2.210.896 Đường Lê Hồng Phong, phường Phú Thọ, thành phố TDM,  tỉnh Bình Dương
6 THCS Nguyễn Văn Cừ 3.871.545 3.882.107 Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Mỹ, thành phố TDM,  tỉnh Bình Dương
7 THCS Nguyễn Viết Xuân 3.856.356   Đường Đoàn Thị Liên, khu 2, phường Phú Lợi, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
8 THCS Phú Cường 3.825.994 3.858.217 28 Võ Thành Long, khu 2, phường Phú Cường, thành phố TDM,  tỉnh Bình Dương
9 THCS Phú Hòa 3.828.768 3.837.055 Đường Lê Hồng Phong, khu 8, phường Phú Hòa, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
10 THCS Phú Mỹ 3.860.490   Khu 1, phường Phú Mỹ, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
11 THCS Trần Bình Trọng 3.820.951   Phường Tân An, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
12 THCS Tương Bình Hiệp 3.820.953   Đường Bùi Ngọc Thu, khu 8, phường Hiệp An, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
13 THCS Hiệp An 2.203.799 2.203.699 Đường Nguyễn Chí Thanh, khu 2, phường Hiệp An, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?

VĂN BẢN MỚI

1056/PGDĐT

Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 20/09/2021

1057/PGDĐT

Chương trình hỗ trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2021-2022 của Quỹ từ thiện Mái ấm Thế giới di động

Ngày ban hành: 20/09/2021

1061/PGDĐT

Tuyên truyền, hướng dẫn triển khai phần mềm khai báo y tế để quản lý di biến động phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày ban hành: 20/09/2021

1050/PGDĐT

Hướng dẫn thực hiện công tác Y tế, Chữ thập đỏ và vệ sinh trường học năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 17/09/2021

1053

Phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một

Ngày ban hành: 17/09/2021

HỆ THỐNG NGHIỆP VỤ

CSDL Ngành
Trang thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
Trường học kết nối
Bộ giáo dục đào tạo
Đế án Hệ tri thức Việt số hóa
Văn bản pháp quy - hành chính
Phần mềm quản lý phổ cập giáo dục
Phần mềm quản lý hồ sơ công việc
Phòng chống thiên tai rủi ro ngành giáo dục
Kho Bài Giảng E-LEARNING
1022 Bình Dương

CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây