Danh bạ trường học

I. MẦM NON
STT TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI   ĐỊA CHỈ
1 Mầm non 1-6 3.822.124 3.826.093 3/5 đường Bàu Bàng, khu 10, phường Phú Cường, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
2 Mầm non Chánh Mỹ 3.814.838 3.814.839 Khu phố Mỹ Hảo 2, phường Chánh Mỹ, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
3 Mầm non Đoàn Thị Liên 3.856.246 3.822.521 150 đường Đoàn Thị Liên, khu 2, phường Phú Lợi, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
4 Mầm non Hoa Cúc 3.511.459   Khu 5, phường Định Hòa, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
5 Mầm non Hoa Hướng Dương 3.901.996 3.821.269 392 đường Huỳnh Văn Cù, khu phố Chánh Lộc 7, phường Chánh Mỹ, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
6 Mầm non Hoa Mai 3.861.669 3.861.665 Đường Huỳnh Văn Lũy, khu 4, phường Phú Mỹ, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
7 Mầm non Hoa Phượng 3.856.289 3.822.759 Đường Lê Thị Trung, khu 4, phường Phú Lợi, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
8 Mầm non Hòa Phú 38.39.163   Khu 2, phường Hòa Phú, thành phố TDM,  tỉnh Bình Dương
9 Mầm non Huỳnh Thị Hiếu 3.855.070 3.826.108 39/4 Hùng Vương, phường Phú Cường, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
10 Mầm non Lê Thị Trung 3.818.894 3.826.096 Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
11 Mầm non Phú Tân 3 66.99.33 3 66.99.11 Đường D3, phường Phú Tân, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
12 Mầm non Sao Mai 3.821.293 3.872.139 107/2 đường Huỳnh Văn Cù, phường Hiệp Thành, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
13 Mầm non Tuổi Ngọc 3.89.87.89 3.840.789 Đường Trần Văn Ơn, khu 7, phường Phú Hòa, thành phố TDM,  tỉnh Bình Dương
14 Mầm non Tuổi Thơ 3.500.860 3.820.993 Đường Huỳnh Thị Hiếu, Khu phố 1, phường Tân An, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
15 Mầm non Hoa Lan 3.848.764 3.826.205 67 Hai Bà Trưng, khu 8, phường Phú Cường, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
16 Mầm non Hoa Sen 3.820.970   Đường Lê Văn Tách, khu phố 3, phường Tương Bình Hiệp, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
17 Mầm non Họa Mi 3.828.764   Đường Lê Hồng Phong, khu 3, phường Phú Thọ,  thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
18 Mầm non Măng Non 385.56.56 3.822.633 27 Nguyễn Đình Chiểu, khu 5, phường Phú Cường, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
19 Mầm non Rạng Đông 3.585.000 3.846.028 Khu hành chánh phường Hiệp An, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
20 Mầm non Sen Hồng 3.837.038   Khu 2, phường Phú Hòa,  thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
21 Mầm non Sơn Ca 3.823.477   40 Văn Công Khai,  phường Phú Cường, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
22 Mầm non Tuổi Xanh 3.818.993 3.828.763 Đường Bùi Quốc Khánh, khu 6, phường Chánh Nghĩa, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
23 Mầm non Vành Khuyên 3.828.765   Khu 8, phường Phú Hòa, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
II. TIỂU HỌC
STT TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI   ĐỊA CHỈ
1 Tiểu học Chánh Mỹ 3.882.779 3.829.183 Đường Huỳnh Văn Cù, khu phố Chánh Lộc, phường Chánh Mỹ, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
2 Tiểu học Chánh Nghĩa 3.827.624 3.818.531 Khu 5, phường Chánh Nghĩa, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
3 Tiểu học Định Hòa 3.828.174 3.513.293  46/28 khu phố 2, phường Định Hoà, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
4 Tiểu học Hiệp Thành 3.878.469 3.826.469 Đường CMT8, khu 6, phường Hiệp Thành, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
5 Tiểu học Hòa Phú 38.39.010   Khu 2, phường Hòa Phú, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
6 Tiểu học Kim Đồng 3.830.414   Đường Phan Đăng Lưu, khu 5, phường Hiệp An, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
7 Tiểu học Lê Hồng Phong 3.871.636 3.870.456 Đường Phạm Ngũ Lão, khu 3, phường Hiệp Thành, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
8 Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm 3.514.014   Đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 9, phường Tân An, thành phố TDM,  tỉnh Bình Dương
9 Tiểu học Nguyễn Du 3.827.679   8 Yersin, phường Phú Cường, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
10 Tiểu học Nguyễn Hiền 3.820.581   Đường Nguyễn Chí Thanh, khu 3, phường Hiệp An, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
11 Tiểu học Nguyễn Trãi 3.823.435 3.848.626 Số 59 đường Văn Công Khai, phường Phú Cường, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
12 Tiểu học Phú Hòa 1 3.828.762   Đường Trần Văn Ơn, khu 5, phường Phú Hòa, thành phố TDM,  tỉnh Bình Dương
13 Tiểu học Phú Hòa 2 3.828.766   Đường Nguyễn Thị Minh Khai,  phường Phú Hòa, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
14 Tiểu học Phú Hòa 3 38.777.55 38.777.66 Đường Nguyễn Thị Minh Khai,  phường Phú Hòa, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
15 Tiểu học Phú Lợi 3.856.242   Đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
16 Tiểu học Phú Mỹ 3.829.718   Đường An Mỹ, khu 3, phường Phú Mỹ, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
17 Tiểu học Phú Tân 3.800.928   Đường D1, phường Phú Tân, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
18 Tiểu học Phú Thọ 3.826.973   Đường Lê Hồng Phong, phường Phú Thọ, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
19 Tiểu học Tân An 3.820.940   Đường Huỳnh Thị Hiếu , khu phố 1, phường Tân An, thành phố TDM,  tỉnh Bình Dương
20 Tiểu học Trần Phú 3.817.861   KDC phường Chánh Nghĩa, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
21 Tiểu học Tương Bình Hiệp 3.826.529   Đường Lê Chí Dân, khu phố 3, phường Tương Bình Hiệp, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
III. TRUNG HỌC CƠ SỞ
STT TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI   ĐỊA CHỈ
1 THCS Chánh Nghĩa 3.818.085 3.826.721 Đường Nguyễn Tri Phương, khu 9, phường Chánh Nghĩa, thành phố TDM,  tỉnh Bình Dương
2 THCS Chu Văn An 3.871.098 3.822.207 13 Âu Cơ, phường Hiệp Thành, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
3 THCS Định Hòa 38.86.077 38.86.079 Khu 5, phường Định Hòa, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
4 THCS Hòa Phú 38.39.013   Khu 2, phường Hòa Phú, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
5 THCS Nguyễn Thị Minh Khai 3.836.916 2.210.896 Đường Lê Hồng Phong, phường Phú Thọ, thành phố TDM,  tỉnh Bình Dương
6 THCS Nguyễn Văn Cừ 3.871.545 3.882.107 Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Mỹ, thành phố TDM,  tỉnh Bình Dương
7 THCS Nguyễn Viết Xuân 3.856.356   Đường Đoàn Thị Liên, khu 2, phường Phú Lợi, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
8 THCS Phú Cường 3.825.994 3.858.217 28 Võ Thành Long, khu 2, phường Phú Cường, thành phố TDM,  tỉnh Bình Dương
9 THCS Phú Hòa 3.828.768 3.837.055 Đường Lê Hồng Phong, khu 8, phường Phú Hòa, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
10 THCS Phú Mỹ 3.860.490   Khu 1, phường Phú Mỹ, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
11 THCS Trần Bình Trọng 3.820.951   Phường Tân An, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
12 THCS Tương Bình Hiệp 3.820.953   Đường Bùi Ngọc Thu, khu 8, phường Hiệp An, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương
13 THCS Hiệp An 2.203.799 2.203.699 Đường Nguyễn Chí Thanh, khu 2, phường Hiệp An, thành phố TDM, tỉnh Bình Dương

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?

VĂN BẢN MỚI

299/PGDĐT

Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS

Ngày ban hành: 11/03/2024

293/PGDĐT-TCCB

Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức

Ngày ban hành: 08/03/2024

212/PGDĐT

Triển khai an toàn thông tin, tham gia môi trường mạng an toàn đối với hoạt động giảng dạy, quản lý giáo dục

Ngày ban hành: 23/02/2024

202/PGDĐT

Báo cáo kết quả tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo

Ngày ban hành: 21/02/2024

162/PGDĐT

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024

Ngày ban hành: 31/01/2024

HỆ THỐNG NGHIỆP VỤ

Phòng Giáo dục và Đào tạo
Bộ giáo dục đào tạo
Đế án Hệ tri thức Việt số hóa
Văn bản pháp quy - hành chính
Phần mềm quản lý phổ cập giáo dục
Kho Bài Giảng E-LEARNING
1022 Bình Dương
UBND thành phố
Fanpage Bình Dương
Fanpage Sở GDĐT
phapdien

CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây