Tổng hợp về PMIS Online

Thứ năm - 18/06/2015 09:13
Dành cho giáo viên phụ trách phần mềm PMIS

I/ Thông tin:

1/Công văn số 72/SGDĐT-TCCB ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình quản lý nhân sự ngành giáo dục và đào tạo (PMIS) qua mạng internet;
TẢI VỀ:  tải về

2/ Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm: tham khảo các xữ lý nghiệp vụ liên quan (nhập thông tin hồ sơ - thông tin cơ bản, thông tin 18 quá trình, nghỉ hưu, nghỉ việc, thuyên chuyển...)

TẢI VỀ: tại đây

3/ Biểu mẫu báo cáo: Tải về
4/ Hướng dẫn đánh giá CBCC và chuẩn nghề nghiệp -  Đánh giá trong quý 2 hằng năm (tháng 5,6, chọn kỳ 15/6 trong phần mềm):

TẢI VỀ: tải về

5/ Tải phần mềm PMIS không cần cài đặt: sau khi tải về, giải nén file đến ổ đĩa D: hoặc E:, chạy tệp Pmis.exe. Đăng nhập với tài khoản do Sở Giáo dục đã cấp (đã được PGD bàn giao trong kỳ tập huấn tháng 01/2015)

TẢI VỀ: + Cập nhật mới 23/11/2015: link 1 ; Link 2 (link 2 tải nhanh hơn)

- Khi chạy, chương trình sẽ tự kết nối đến Server dữ liệu đặt tại SGD.

- Đối với máy sử dụng win XP kiểm tra và cài thêm .NET Framework 3.5 (<- click vào để đến link tải về) thì chương trình PMIS mới chạy được. Win 7,8,10 có thể không cần.

II/ Hướng dẫn cập nhật

1/ Bổ sung cơ sở dữ liệu đối với các công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng mới vào ngành hoặc mới chuyển từ tỉnh khác đến
Lưu ý: Hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm không nhập.

- Hướng dẫn các công chức, viên chức, nhân viên mới hợp đồng (bao gồm cả hợp đồng có thời hạn), mới tuyển dụng hoặc chuyển từ tỉnh khác, ngành khác đến phải thực hiện “phiếu kê khai thông tin nhân sự” theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Nhập mới cơ sở dữ liệu vào chương trình quản lý PMIS.

+ Lập danh sách báo cáo tăng so với CSDL hiện có (theo mẫu).

- Đối với những người mới tuyển dụng nhưng đã có hợp đồng làm việc trong ngành giáo dục và đào tạo Bình Dương trong năm học trước đó (có quyết định hợp đồng của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc của UBND huyện, thị xã, thành phố) thì không phải nhập mới mà cơ sở dữ liệu phải được chuyển sang từ đơn vị công tác cũ. Do đó, các đơn vị phải nắm rõ từng trường hợp để báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển CSDL của công chức, viên chức này về đơn vị mình.

Lưu ý:

- Phiếu kê khai thông tin nhân sự: In ra hoặc đưa file cho GV điền hoặc nhập thông tin, có dán hình. Giáo viên phụ trách PMIS lấy hồ sơ này nhập vào phần mềm (nếu chưa rõ yêu cầu Giáo viên này ngồi diễn giải ngay trên máy vi tính nhập).

- Phiếu kê khai này đưa Văn thư lưu trong hồ sơ của Giáo viên.

2/ Cập nhật CSDL đối với công chức, viên chức thuyên chuyển trong tỉnh, nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển đi nơi khác: Khi có công chức, viên chức thuyên chuyển công tác giữa các đơn vị trong tỉnh (tất cả các cấp học) thì việc xử lý cơ sở dữ liệu của công chức, viên chức này đơn vị thực hiện như sau:

- Đối với trường hợp công chức, viên chức thuyên chuyển nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc Phòng thì Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện.

- Đối với trường hợp công chức, viên chức thuyên chuyển giữa các đơn vị trực thuộc Sở (THPT), thuyên chuyển giữa các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thì Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện.

- Đối với trường hợp công chức, viên chức nghỉ hưu, nghỉ việc thì Trường thực hiện theo các nghiệp vụ tương ứng.

- Cách thực hiện như sau: Vào menu “3. Nghiệp vụ”, chọn “Thuyên chuyển cán bộ”, tiếp theo là chọn mục nghiệp vụ tương ứng (“Nghỉ hưu” hoặc “Nghỉ việc”), chọn đơn vị đang công tác, chọn tên cá nhân cần chuyển, chọn ngày chuyển (theo quyết định, theo hết hợp đồng), lý do chuyển, cuối cùng là chọn “Thực hiện”.

3/ Cập nhật cơ sở dữ liệu

- Kiểm tra CSDL về số lượng công chức, viên chức, nhân viên cho đúng với bảng lương hiện tại của đơn vị: Khi có tình trạng thừa, thiếu số người so với biên chế hiện có thì lập danh sách theo mẫu và cập nhật CSDL như mục 3 và mục 4 nêu trên để đảm bảo chính xác cả về số lượng lẫn những thông tin của từng cá nhân trong toàn đơn vị.

- Cập nhật chính xác toàn bộ cơ sở dữ liệu và sao lưu định kỳ theo từng quý.

- Nhiều thông tin của cá nhân đã nhập trước đó nhưng đến thời điểm báo cáo có sự thay đổi thì phải cập nhật lại (điều chỉnh, bổ sung) cho đầy đủ, chính xác. Vì tính chất quan trọng của chương trình quản lý công chức, viên chức và nhân viên ngành giáo dục và đào tạo (PMIS), đây là chương trình quản lý, lưu giữ và tra cứu thông tin của công chức, viên chức và nhân viên toàn ngành nên thông tin cá nhân phải đảm bảo được cập nhật đầy đủ, kịp thời và chính xác, đúng theo biên chế hiện có của đơn vị tại mỗi thời điểm báo cáo.

* Quy định về kiểm tra cập nhật cơ sở dữ liệu PMIS

- Các đơn vị tiến hành cập nhật CSDL cho 04 trang thông tin chính của từng cá nhân trong chương trình, bao gồm cả ảnh của cá nhân (1. Thông tin cá nhân; 2. Tuyển dụng – Đoàn – Đảng; 3. Trình độ chuyên môn; 4. Thông tin lương, phụ cấp). 

- Các đơn vị tiến hành cập nhật CSDL cho 18 quá trình còn lại của từng cá nhân có trong chương trình (Quá trình hưởng lương, Quá trình công tác, Quá trình đào tạo, Quan hệ gia đình, ...).

Lưu ý:

- Trong nội dung về quá trình “Quan hệ gia đình” cần điều chỉnh “Loại quan hệ” cho chính xác, đúng theo mối quan hệ với cá nhân vì chương trình đã bổ sung, thay đổi mã quan hệ gia đình so với chương trình trước đây nên có một số “Loại quan hệ” không còn chính xác.

- Dữ liệu cập nhật không thống nhất: Ví dụ:

+ "Tình trạng hôn nhân" ở bảng 1 khai là "Đã lập gia đình" thì trong quá trình "Quan hệ gia đình" cần khai rõ thông tin thân nhân bên vợ/chồng theo quy định.

+ "Trình độ chuyên môn cao nhất" ở bảng 3 khai là "Đại học/ Thạc sĩ" thì bên quá trình "Quá trình đào tạo" cần bổ xung rõ quá trình học, năm tốt nghiệp...

III/ Báo cáo

1/ Thời điểm và hồ sơ

a) Thời điểm: Báo cáo định kỳ hàng quý từ ngày 15 đến ngày 20 của tháng cuối hàng quý (tháng 3,6,9,12)

b) Hồ sơ: 

- Văn bản báo cáo: Ghi rõ những nội dung có thay đổi so với lần báo cáo trước (có xác nhận của Hiệu trưởng đơn vị).

- Danh sách lãnh đạo và cán bộ phụ trách chương trình PMIS: Các đơn vị phải gửi danh sách những người được phân công chịu trách nhiệm, phụ trách thực hiện chương trình về Phòng Giáo dục và Đào tạo (bộ phận TCCB) theo mẫu

- Danh sách CC, VC, NV tăng/giảm cần xử lý trong CSDL: Các đơn vị lập danh sách báo cáo tăng, giảm về Phòng Giáo dục và Đào tạo gồm 02 loại: Công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng giảm cần xử lý dữ liệu gồm thuyên chuyển đi, chuyển đi sang ngành khác, nghỉ việc, nghỉ hưu, bị kỷ luật buộc thôi việc, thôi hợp đồng ...; công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng tăng cần xử lý dữ liệu gồm thuyên chuyển đến, tuyển mới, hợp đồng mới,..... (theo mẫu): 

- Hình: PGD hỗ trợ scan hình đưa vào phần mềm. Trường dán hình 3x4 hoặc 4x6 lên giấy A4 ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh phía dưới gửi kèm báo cáo.

- Các phụ lục báo cáo trong chương trình PMIS (Menu “4. Báo cáo” – “Báo cáo tổng hợp”)

STT - Tên phụ lục - Tiêu đề báo cáo/nội dung báo cáo 

1 Phụ lục 01 Thống kê số liệu phát triển chất lượng cán bộ, viên chức 

2 Phụ lục 02 Thống kê hiện trạng giáo viên thừa thiếu 

3 Phụ lục 03 Thống kê kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức 

4 Phụ lục 04 Báo cáo danh sách viên chức được tuyển dụng theo năm 

5 Phụ lục 05 Báo cáo danh sách viên chức 

6 Phụ lục 06 Báo cáo số lượng, chất lượng viên chức 

7 Phụ lục 07 Báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương đối với cán bộ, viên chức 

8 Phụ lục 08 Báo cáo kết quả thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối 

9 Phụ lục 09 Báo cáo chất lượng đảng viên 

10 Phụ lục 10 Thống kê cán bộ viên chức theo chức danh 

11 Phụ lục 12 Báo cáo dự trù quỹ lương và phụ cấp 

12 Phụ lục 14 Thông tin tình hình đội ngũ 

13 Phụ lục 15a Danh sách cán bộ, công chức, viên chức đang tham gia các khóa…. 

14 Phụ lục 15b Danh sách cán bộ, công chức đang tham gia các khóa bồi dưỡng…. 

15 Phụ lục 17 Các sáng kiến kinh nghiệm 

16 Phụ lục 26 Bảng tổng hợp lương 

17 Phụ lục 27 Thống kê số cán bộ, giáo viên nghỉ việc 

18 Phụ lục 29 Danh sách cán bộ, giáo viên nghỉ việc 

19 Phụ lục 30 Danh sách cán bộ, viên chức có sai sót trong hồ sơ điện tử 

20 Phụ lục 31 Báo cáo số lượng, chất lượng viên chức 

2) Một số vấn đề cần lưu ý khi báo cáo 

- Các đơn vị phải cập nhật CSDL, kiểm tra tính chính xác của các báo cáo (số liệu trong báo cáo phải đúng với số thực tế của đơn vị tại thời điểm báo cáo). Lãnh đạo đơn vị phải ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên trong các báo cáo khi gửi về cơ quan cấp trên. 

- Các phụ lục có số liệu “Không xác định” mà lớn hơn 0 (không) thì cần phải kiểm tra, cập nhật lại thông tin cá nhân về “Công việc được giao”, “Công việc hiện nay”, “Phân công giảng dạy Nhiệm vụ (Môn dạy)”. 

- Các báo cáo cần gửi

+ Các trường gửi toàn bộ báo cáo các phụ lục cho Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với các đơn vị trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học và THCS;

*Lưu ý

- Về tài khoản PMIS online: Khi quên hay mất mật khẩu vui lòng liên hệ phòng TCCB Sở GD&ĐT xin cấp lại.

Thầy: Phạm Khắc Thịnh

Điện thoại: (0274) 3.825.790

E-mail: thinhpk@sgdbinhduong.edu.vn

- Đơn vị nào báo cáo chậm trễ hoặc báo cáo theo đúng thời gian quy định nhưng cơ sở dữ liệu không có cập nhật hoặc cập nhật không chính xác thông tin thì xem như chưa báo cáo. Việc thực hiện chương trình PMIS là một trong những tiêu chí để xét thi đua cuối năm của đơn vị.

- Hồ sơ báo cáo gửi trực tiếp về Phòng Giáo dục và Đào tạo (bộ phận TCCB).

Trên đây là tổng hợp một số nội dung hướng dẫn thực hiện và báo cáo chương trình quản lý nhân sự ngành giáo dục và đào tạo (PMIS), Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc văn bản hướng dẫn này để hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu của ngành và từng bước tin học hoá công tác quản lý trong ngành giáo dục và đào tạo.

 

Tác giả bài viết: L.M.T

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây