Cổng thành phần

23 trường Mầm non - Mẫu giáo

STT TRƯỜNG ĐỊA CHỈ WEBSITE
1 Mầm non Chánh Mỹ http://mnchanhmy.tptdm.edu.vn
2 Mầm non Đoàn Thị Liên http://mndoanthilien.tptdm.edu.vn
3 Mầm non Hoa Cúc http://mnhoacuc.tptdm.edu.vn
4 Mầm non Hoa Hướng Dương http://mnhoahuongduong.tptdm.edu.vn
5 Mầm non Hòa Phú http://mnhoaphu.tptdm.edu.vn
6 Mầm non Hoa Phượng http://mnhoaphuong.tptdm.edu.vn
7 Mầm non Huỳnh Thị Hiếu http://mnhuynhthihieu.tptdm.edu.vn
8 Mầm non Lê Thị Trung http://mnlethitrung.tptdm.edu.vn
9 Mầm non Phú Tân http://mnphutan.tptdm.edu.vn
10 Mầm non Sao Mai http://mnsaomai.tptdm.edu.vn
11 Mầm non Tuổi Ngọc http://mntuoingoc.tptdm.edu.vn
12 Mầm non Tuổi Thơ http://mntuoitho.tptdm.edu.vn
13 Mẫu giáo Hoa Lan http://mghoalan.tptdm.edu.vn
14 Mẫu Giáo Hoa Mai http://mnhoamai.tptdm.edu.vn
15 Mẫu giáo Họa Mi http://mghoami.tptdm.edu.vn
16 Mẫu giáo Hoa Sen http://mghoasen.tptdm.edu.vn
17 Mẫu giáo Măng Non http://mgmangnon.tptdm.edu.vn
18 Mẫu giáo Rạng Đông http://mgrangdong.tptdm.edu.vn
19 Mẫu giáo Sen Hồng http://mgsenhong.tptdm.edu.vn
20 Mẫu giáo Sơn Ca http://mgsonca.tptdm.edu.vn
21 Mẫu giáo Tuổi Xanh http://mgtuoixanh.tptdm.edu.vn
22 Mẫu giáo Vành Khuyên http://mgvanhkhuyen.tptdm.edu.vn
23 Trường Mầm non 1/6 http://mn1thang6.tptdm.edu.vn

23 trường Tiểu học

STT TRƯỜNG ĐỊA CHỈ WEBSITE
1 Trường Tiểu học Bùi Quốc Khánh http://thbuiquockhanh.tptdm.edu.vn
2 Trường Tiểu học Chánh Mỹ http://thchanhmy.tptdm.edu.vn
3 Trường Tiểu học Chánh Nghĩa http://thchanhnghia.tptdm.edu.vn
4 Trường Tiểu học Định Hòa http://thdinhhoa.tptdm.edu.vn
5 Trường Tiểu học Hiệp Thành http://thhiepthanh.tptdm.edu.vn
6 Trường Tiểu học Hòa Phú http://thhoaphu.tptdm.edu.vn
7 Trường Tiểu học Kim Đồng http://thkimdong.tptdm.edu.vn
8 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong http://thlehongphong.tptdm.edu.vn
9 Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm http://thlthg.tptdm.edu.vn
10 Trường Tiểu học Lê Văn Tám http://thlevantam.tptdm.edu.vn
11 Trường Tiểu học Nguyễn Du http://thnguyendu.tptdm.edu.vn
12 Trường Tiểu học Nguyễn Hiền http://thnguyenhien.tptdm.edu.vn
13 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi http://thnguyentrai.tptdm.edu.vn
14 Trường Tiểu học Phú Hòa 1 http://thphuhoa1.tptdm.edu.vn
15 Trường Tiểu học Phú Hòa 2 http://thphuhoa2.tptdm.edu.vn
16 Trường Tiểu học Phú Hòa 3 http://thphuhoa3.tptdm.edu.vn
17 Trường Tiểu học Phú Lợi http://thphuloi.tptdm.edu.vn
18 Trường Tiểu học Phú Mỹ http://thphumy.tptdm.edu.vn
19 Trường Tiểu học Phú tân http://thphutan.tptdm.edu.vn
20 Trường Tiểu học Phú Thọ http://thphutho.tptdm.edu.vn
21 Trường Tiểu học Tân An http://thtanan.tptdm.edu.vn
22 Trường Tiểu học Trần Phú http://thtranphu.tptdm.edu.vn
23 Trường Tiểu học Tương Bình Hiệp http://thtuongbinhhiep.tptdm.edu.vn

12 trường Trung học cơ sở

STT TRƯỜNG ĐỊA CHỈ WEBSITE
1 Trường Trung học cơ sở Chánh Nghĩa http://thcschanhnghia.tptdm.edu.vn
2 Trường Trung Học Cơ Sở Chu Văn An http://thcschuvanan.tptdm.edu.vn
3 Trường Trung Học Cơ Sở Định Hòa http://thcsdinhhoa.tptdm.edu.vn
4 Trường Trung Học Cơ Sở Hòa Phú http://thcshoaphu.tptdm.edu.vn
5 Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Thị Minh Khai http://thcsntmk.tptdm.edu.vn
6 Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Văn Cừ http://thcsnguyenvancu.tptdm.edu.vn
7 Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Viết Xuân http://thcsnguyenvietxuan.tptdm.edu.vn
8 Trường Trung Học Cơ Sở Phú Cường http://thcsphucuong.tptdm.edu.vn
9 Trường Trung Học Cơ Sở Phú Hòa http://thcsphuhoa.tptdm.edu.vn
10 Trường Trung Học Cơ Sở Phú Mỹ http://thcsphumy.tptdm.edu.vn
11 Trường Trung Học Cơ Sở Trần Bình Trọng http://thcstranbinhtrong.tptdm.edu.vn
12 Trường Trung Học Cơ Sở Tương Bình Hiệp http://thcstuongbinhhiep.tptdm.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây