Triển khai thực hiện Thông tư số 16/2023/TT-BGDĐT ngày 03/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Triển khai thực hiện Thông tư số 16/2023/TT-BGDĐT ngày 03/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 •   26/10/2023 15:01:00
 •   Đã xem: 517
 •   Phản hồi: 0
Triển khai thực hiện Thông tư số 16/2023/TT-BGDĐT ngày 03/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ toàn bộ một số thông tư trong lĩnh vực giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ toàn bộ một số thông tư trong lĩnh vực giáo dục

 •   10/07/2023 14:41:00
 •   Đã xem: 590
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 31/7/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ toàn bộ một số thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục.
Khấu hao Tài sản Cố định

Khấu hao Tài sản Cố định

 •   05/06/2023 20:56:00
 •   Đã xem: 827
 •   Phản hồi: 0
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
Hướng dẫn phân loại tài sản cố định của cơ quan nhà nước

Hướng dẫn phân loại tài sản cố định của cơ quan nhà nước

 •   05/06/2023 20:51:00
 •   Đã xem: 746
 •   Phản hồi: 0
Đây là nội dung tại Thông tư 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
Giới thiệu Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục

Giới thiệu Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục

 •   03/01/2023 11:13:00
 •   Đã xem: 4161
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/5/2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.
Theo đó, nội dung kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ như sau:
Untitled 1

Sinh hoạt Ngày pháp luật 10/01/2022: Một số quy định mới về công tác thanh tra

 •   05/06/2022 08:46:00
 •   Đã xem: 1049
 •   Phản hồi: 0
Sinh hoạt Ngày pháp luật 10/01/2022: Một số quy định mới về công tác thanh tra
Sinh hoạt Ngày pháp luật định kỳ (tháng 5): Giới thiệu Luật Thư viện năm 2019 và các tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông

Sinh hoạt Ngày pháp luật định kỳ (tháng 5): Giới thiệu Luật Thư viện năm 2019 và các tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông

 •   05/06/2022 08:24:00
 •   Đã xem: 856
 •   Phản hồi: 0
Trên tinh thần duy trì việc thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt “Ngày pháp luật” định kỳ hằng tháng bằng các hình thức phù hợp để nâng cao ý thức tôn trọng chấp hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh.
Luật thanh niên năm 2020 và một số điểm mới so với luật thanh niên năm 2005

Luật thanh niên năm 2020 và một số điểm mới so với luật thanh niên năm 2005

 •   23/03/2022 08:49:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Các đơn vị tùy vào tình hình đơn vị mình để tiến hành triển khai thực hiện nội dung phổ biến Ngày pháp luật định kỳ hàng tháng cho phù hợp.
Trân trọng./.

Tuyên truyên về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

 •   10/06/2021 13:23:00
 •   Đã xem: 1436
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện công văn số 1376/UBND-VP ngày 09/6/2021 của UBND thành phố về việc thực hiện Công văn 826/STP-HCTP ngày 02/6/2021 của Sở Tư Pháp tỉnh Bình Dương
Nguyên tắc bổ nhiệm và cách xếp lương mới với giáo viên

Cách xếp lương viên chức giáo viên từ ngày 20/3/2021

 •   04/02/2021 14:51:12
 •   Đã xem: 2302
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/02/2021, Bộ GĐ&ĐT vừa ban hành Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT , Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT , Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT  và  Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức là giáo viên các cấp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2021.
Xử phạt VPHC lĩnh vực giáo dục: Bổ sung nhiều biện pháp khắc phục hậu quả

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giáo dục

 •   29/01/2021 09:54:00
 •   Đã xem: 2533
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/01/2021 Chính phủ ký ban hành Nghị định 04/2021/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 10/3/2021, Quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giáo dục và thay thế Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013.
Trường THCS Phú Mỹ: học sinh Phạm Yến Linh đạt giải Khuyến khích Vòng chung kết cuộc thi tìm hiểu "Luật trẻ em trực tuyến"

Trường THCS Phú Mỹ: học sinh Phạm Yến Linh đạt giải Khuyến khích Vòng chung kết cuộc thi tìm hiểu "Luật trẻ em trực tuyến"

 •   19/01/2021 09:46:00
 •   Đã xem: 1520
 •   Phản hồi: 0
Cuộc thi Tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến là sân chơi bổ ích, giúp các em trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết về bảo vệ, chăm sóc, phòng chống tại nạn thương tích, xâm hại, bạo lực học đường, góp phần tuyên truyền trong đội viên, thiếu niên, nhi đồng về Luật trẻ em năm 2016.
Nội dung sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 01/2021

Nội dung sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 01/2021

 •   11/01/2021 14:45:00
 •   Đã xem: 2550
 •   Phản hồi: 0
Kính gửi các đơn vị trong ngành tham khảo các nội dung bao gồm: Nghị định số 24/2014/NĐ-CP; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP; Quyết định số 1847/QĐ-TTg; Quyết định số 733/QĐ-TTg.
Ngày pháp luật tháng 10/2020: Một số văn bản luật về Quốc phòng - An ninh

Ngày pháp luật tháng 10/2020: Một số văn bản luật về Quốc phòng - An ninh

 •   16/12/2020 20:55:00
 •   Đã xem: 1040
 •   Phản hồi: 0
ImageHandler

Sinh hoạt Ngày pháp luật 09/11/2020: Nguồn gốc Ngày PLVN, Luật Giáo dục, Luật sửa đổi Luật ban hành VBQPPL

 •   08/12/2020 11:16:00
 •   Đã xem: 739
 •   Phản hồi: 0
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.
Sinh hoạt Ngày pháp luật 10/2020: Giới thiệu một số văn bản QPPL mới của ngành GDĐT

Sinh hoạt Ngày pháp luật 10/2020: Giới thiệu một số văn bản QPPL mới của ngành GDĐT

 •   20/10/2020 08:38:00
 •   Đã xem: 785
 •   Phản hồi: 0
Kính gửi các đơn vị trong ngành./.
Nghị định 30 về công tác Văn thư

Nghị định 30 về công tác Văn thư

 •   26/05/2020 09:37:00
 •   Đã xem: 1140
 •   Phản hồi: 0
 Kính gửi các đơn vị trong ngành. Các đơn vị cần nghiên cứu thật kỹ để làm đúng theo quy định.
Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2020

Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2020

 •   26/05/2020 09:33:00
 •   Đã xem: 1060
 •   Phản hồi: 0
Kính gửi các đơn vị trong ngành./.

Các tin khác

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?

VĂN BẢN MỚI

299/PGDĐT

Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS

Ngày ban hành: 11/03/2024

293/PGDĐT-TCCB

Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức

Ngày ban hành: 08/03/2024

212/PGDĐT

Triển khai an toàn thông tin, tham gia môi trường mạng an toàn đối với hoạt động giảng dạy, quản lý giáo dục

Ngày ban hành: 23/02/2024

202/PGDĐT

Báo cáo kết quả tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo

Ngày ban hành: 21/02/2024

162/PGDĐT

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024

Ngày ban hành: 31/01/2024

HỆ THỐNG NGHIỆP VỤ

Phòng Giáo dục và Đào tạo
Bộ giáo dục đào tạo
Đế án Hệ tri thức Việt số hóa
Văn bản pháp quy - hành chính
Phần mềm quản lý phổ cập giáo dục
Kho Bài Giảng E-LEARNING
1022 Bình Dương
UBND thành phố
Fanpage Bình Dương
Fanpage Sở GDĐT
phapdien

CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây