Giải pháp chuyển đối số hiệu quả trong dạy và học

Thứ hai - 06/02/2023 20:26
Chuyển đổi số đang diễn ra với tốc độ nhanh chưa từng có, mang lại nhiều cơ hội mới, đồng thời cũng là thách thức đối với các bộ, ngành, địa phương trong việc thay đổi cách thức tổ chức và thực hiện nhiệm vụ như cách truyền thống đã và đang làm.

Chuyển đổi số đang diễn ra với tốc độ nhanh chưa từng có, mang lại nhiều cơ hội mới, đồng thời cũng là thách thức đối với các bộ, ngành, địa phương trong việc thay đổi cách thức tổ chức và thực hiện nhiệm vụ như cách truyền thống đã và đang làm.

Tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Năm 2022 là năm đầu tiên tổ chức các hoạt động nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Với chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 sẽ tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số… Ngày Chuyển đổi số quốc gia là dấu mốc để đánh giá hoạt động chuyển đổi số hằng năm nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong việc chuyển đổi số một cách toàn diện. Như vậy, chuyển đổi số không còn là nhiệm vụ đơn lẻ của từng bộ, ban, ngành mà đã trở thành nhiệm vụ Quốc Gia.

Chúng ta ở đây, tất cả đã từng nếm trải những tàn phá của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong nguy có , đại dịch Covid cũng là cú hích tạo ra một sự thay đổi căn bản về môi trường làm việc của tất cả các lĩnh vực. Hơn nữa, đó cũng là bước tạo đà trong chuyển đổi, nhất là trong lĩnh vực giáo dục.

Trước tiên, xin khẳng định với Quý vị đại biểu: Chuyển đổi số trong giáo dục là xu thế tất yếu và là nhiệm vụ trọng tâm trong hiện tại và tương lai.

Trước và sau diễn biến phức tạp của covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra nhiều văn bản hướng dẫn dạy học, kiểm tra đánh giá trực tuyến đối với cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên. Đây là cơ sở pháp lý để các cơ sở giáo dục chủ động thực hiện. Và thực tế, trong những năm qua đã chứng minh tính khả thi và hiệu quả trong việc chuyển đổi này*.

Ngày 3 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 749/QĐ-TTg về “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với các nội dung liên quan đến ngành Giáo dục tập trung vào hai nội dung: Chuyển đổi số trong quản lý và chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá.

Chuyển đổi số trong quản lý là số hóa thông tin quản lý, tạo ra những hệ thống cơ sở dữ liệu lớn liên thông, triển khai các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng các công nghệ 4.0 (AI, blockchain, phân tích dữ liệu, ..) để quản lý, điều hành, dự báo, hỗ trợ các cấp lãnh đạo, quản lý ra quyết định trong lãnh đạo, điều hành.

Chuyển đổi số trong dạy, học và kiểm tra, đánh giá là số hóa học liệu (sách giáo khoa điện tử, bài giảng điện tử, kho bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm), thư viện số, phòng thí nghiệm ảo, triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến…; chuyển đổi toàn bộ cách thức, phương pháp giảng dạy, kỹ thuật quản lý lớp học, tương tác với người học sang không gian số, khai thác công nghệ thông tin để tổ chức giảng dạy thành công.

Ứng dụng công nghệ hay chuyển đổi số trong giáo dục đã và đang đáp ứng nhu cầu thực tế, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho trường học, tổ chức. Chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ đơn thuần là Dạy học trực tuyến, mà đó là một giải pháp tổng thể và toàn diện với việc: Tổ chức, Quản lý nhân sự, Quản lý: học liệu số, học sinh, điểm số, khảo thí – thi, … Công nghệ giúp giải phóng sức lao động của giáo viên để thầy cô có thêm thời gian cho việc sáng tạo trong công tác dạy học và quản lý.

Công ty Cổ phần Công nghệ MegaEdu (MegaEdu) là thành viên của Tập đoàn Giáo dục EQuest (Tổ chức hiện có 24 đơn vị thành viên, có bề dày hoạt động trên 20 năm trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo từ bậc tiểu học đến đại học). MegaEdu là một trong những đơn vị tiên phong triển khai chuyển đổi số trong giáo dục, đặc biệt trong việc quản lý, dạy học và khảo thí trực tuyến.

Với nhiều năm đồng hành với các trường, giáo viên và học sinh, MegaEdu nắm bắt được nhu cầu thực tế của các trường, cũng như thấy được những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở đó, MegaEdu đã xây dựng được giải pháp để giải quyết bài toán chuyển đổi số hiệu quả, cụ thể là đáp ứng những nhu cầu thực tế nhất như nền tảng quản lý, dạy học và khảo thí thực tuyến.

Trong các nhóm giải pháp của Hội thảo đưa ra, MegaEdu hoàn toàn đáp ứng với các nội dung trong nhóm 3: “Các hệ thống, giải pháp chuyển đổi số trong dạy học và đánh giá học sinh” trong Thông báo số 3443/TB-SGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh mời đăng ký cho Hội thảo quốc tế chuyển đổi số ngành giáo dục - đào tạo năm học 2022 - 2023 với chủ đề: “Chuyển đổi số - Từ cốt lõi đến toàn diện”.

 1. GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA MEGAEDU:

  Căn cứ trên những tiêu chí dạy học trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2021, MegaEdu đã xây dựng giải pháp toàn diện về chuyển đổi số áp dụng chung cho các trường phổ thông từ cấp Tiểu học, THCS đến THPT và Giáo dục thường xuyên. Giải pháp MegaEdu tập trung giải quyết những vấn đề mà nhà trường, giáo viên và học sinh cần nhất như: Hệ thống quản lý học tập (Learning Management System - LMS); Khảo thí trực tuyến (công cụ soạn đề trắc nghiệm và tự luận); sử dụng hệ thống chấm điểm và thống kê tự động; công cụ chống và cảnh báo gian lận trong thi trực tuyến; Bài giảng số và ngân hàng đề thi trắc nghiệm.

  Giải pháp MegaEdu có các phân hệ (modules) được tích hợp trong một hệ thống tổng thể (All in One). Tuy nhiên, tùy nhu cầu và thực tế tại cơ sở giáo dục mà lãnh đạo nhà trường, giáo viên, học sinh sẽ lựa chọn sử dụng các phân hệ phù hợp trong mỗi thời điểm khác nhau.

  MegaEdu đang triển khai rộng rãi 3 giải pháp: Giải pháp MegaTest - Khảo thí, đánh giá trực tuyến và ngân hàng đề thi trắc nghiệm, Giải pháp MegaSchool - Quản lý dạy và học trực tuyến và Giải pháp MegaEco - Quản trị trường học.

 1. GIẢI PHÁP MEGATEST - Khảo thí, đánh giá trực tuyến và ngân hàng đề thi trắc nghiệm

  Nhằm tối ưu hóa nguồn lực con người và cơ sở vật chất hiện có của các trường, giải pháp MegaTest hướng đến mục tiêu giải phóng sức lao động của giáo viên. Giải pháp MegaTest hỗ trợ nhà trường những điểm sau:

 • Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo và nhà trường: Giúp tổ chức các kỳ khảo thí trực tuyến ở quy mô khác nhau như giao bài tập về nhà, tổ chức thi/kiểm tra thường xuyên, định kỳ. Kết quả kiểm tra, thi trực tuyến được tự động thống kê và lưu trữ.
 • Đối với giáo viên: MegaTest tích hợp công cụ soạn đề, chuyển đề vào lớp, chấm điểm tự động, lưu trữ dữ liệu đề thi riêng đã hỗ trợ tiết kiệm rất nhiều thời gian trong công việc hàng ngày.
 • Đối với học sinh: Ngoài việc học và thi/kiểm tra với giáo viên, học sinh có thể tự học và ôn luyện (trên kho đề thi MegaTest có sẵn các bài kiểm tra thường xuyên, thi giữa kỳ, kiểm tra định kỳ, thi thử tốt nghiệp THPT với 8 môn học: Toán, Lý, Hoá, Sinh, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Tiếng Anh. Điểm này đáp ứng điều kiện của Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2021 về nguồn học liệu trực tuyến theo tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Sau khi làm bài xong, học sinh sẽ biết điểm ngay, biết được câu đúng/sai và xem đáp án cùng lời giải chi tiết.

 • Đối với phụ huynh: Theo dõi được kết quả học và thi của học sinh thông qua tin nhắn hoặc APP MegaTest.
 1. GIẢI PHÁP MEGASCHOOL - Quản lý dạy học trực tuyến

  Giải pháp MegaSchool đáp ứng 4 tiêu chí dạy học trực tuyến theo Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

 • Học liệu trực tuyến: Megaschool hỗ trợ giáo viên xây dựng bài giảng số tương tác theo đúng quy định và thuận tiện kiểm định chuyên môn với công nghệ H5P. Bài giảng số MegaSchool đáp ứng nhu cầu sử dụng của giáo viên và học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.
 • Ôn tập và kiểm tra trực tuyến: Megaschool tích hợp nền tảng ôn tập và khảo thí trực tuyến thuận tiện trong suốt quá trình dạy học. Công tác kiểm tra, khảo thí trực tuyến định kỳ với công nghệ chống gian lận, đạo văn đảm bảo công bằng, khách quan trong học tập và thi cử.
 • Quản lý và lưu trữ học liệu trực tuyến: Megaschool giúp giáo viên và Ban giám hiệu nhà trường lưu trữ vào hệ thống toàn bộ bài giảng và ngân hàng đề. Nền tảng đảm bảo các bài học và nội dung số được lưu trữ với độ bảo mật cao bằng công nghệ điện toán đám mây.
 • Dạy học trực tuyến: Megaschool cung cấp nền tảng đảm bảo việc dạy học trực tuyến của giáo viên và học sinh và khả năng tương tác trong quá trình dạy học.

  Giải pháp MegaSchool đã và đang triển khai tại 11 tỉnh thành với hơn 800 trường học và 150.000 user đang sử dụng thường xuyên.

 1. GIẢI PHÁP MEGAECO - Quản trị trường học
 • Cung cấp giải pháp tổng thể cho trung tâm giáo dục, trường học, phụ huynh học sinh, đơn vị quản lý cùng tương tác trên một nền tảng đa tiện ích.
 • MegaEco liên kết tất cả các chức năng quản trị nhà trường trong một hệ thống thân thiện, dễ sử dụng với các chức năng như: Quản lý nhân sự, Quản lý tài chính, Quản lý lớp học, Quản lý tuyển sinh … Hệ thống có thể tuỳ chỉnh theo yêu cầu của mỗi trường.
 1. HIỆU QUẢ THỰC TẾ CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH CÔNG TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP CỦA MEGAEDU
 1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trong những năm học gần đây, MegaEdu đã đồng hành với Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh tổ chức khảo sát trực tuyến năng lực ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế (Cambridge Assessement English) cho học sinh phổ thông trên nền tảng MegaTest ở quy mô toàn thành phố tại website: khaosatngoaingu.hcm.edu.vn.

 • Năm học 2020-2021 tổ chức khảo sát trực tuyến năng lực ngoại ngữ cho 161.410 học sinh, trong đó có 69.942 học sinh khối 11 và 91.468 học sinh khối 9 tham gia khảo sát (công văn số 895/GDĐT-TrH của Sở GDĐT TP.HCM ngày 20/3/2020 về khảo sát trực tuyến năng lực ngoại ngữ học lớp 9 và lớp 11);
 • Năm học 2021-2022 tổ chức khảo sát trực tuyến năng lực ngoại ngữ trên nền tảng MegaTest cho 149.842 học sinh, trong đó có 58.223 học sinh khối 11 và 91.619 học sinh khối 9 tham gia khảo sát cho toàn bộ học sinh lớp 9 và lớp 11 (Công văn số 917 /SGDĐT-GDTrH ngày 01/4/2021 của Sở GDĐT TP.HCM về khảo sát trực tuyến năng lực ngoại ngữ học sinh lớp 9 và lớp 11).
 • Năm học 2022 - 2023 tổ chức khảo sát trên nền tảng MegaTest cho toàn bộ học sinh lớp 11 trên địa bàn thành phố với số lượng học sinh tham gia khảo sát năng lực ngoại ngữ là 49.137 học sinh, thuộc 171 trường(công văn số 1597/SGDĐT-GDTrH của phòng Giáo dục Trung học Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức khảo sát năng lực năng lực ngoại ngữ học sinh lớp 11 năm học 2021-2022).

Nhận xét chung về nền tảng khảo thí trực tuyến MegaTest sau ba đợt kiểm tra trong 3 năm liên tiếp, nhiều giáo viên có chung ý kiến là công nghệ ổn định, băng thông chịu tải tốt với hàng chục ngàn lượt thí sinh tham gia thi cùng một thời điểm. Kết quả khảo sát trực tuyến được hiển thị ngay khi học sinh kết thúc bài làm trực tuyến và thống kê chi tiết./.

Tác giả: PHÒNG GIÁO DỤC THỦ DẦU MỘT, Công ty Cổ phần Công nghệ MEGAEDU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?

VĂN BẢN MỚI

299/PGDĐT

Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS

Ngày ban hành: 11/03/2024

293/PGDĐT-TCCB

Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức

Ngày ban hành: 08/03/2024

212/PGDĐT

Triển khai an toàn thông tin, tham gia môi trường mạng an toàn đối với hoạt động giảng dạy, quản lý giáo dục

Ngày ban hành: 23/02/2024

202/PGDĐT

Báo cáo kết quả tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo

Ngày ban hành: 21/02/2024

162/PGDĐT

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024

Ngày ban hành: 31/01/2024

HỆ THỐNG NGHIỆP VỤ

Phòng Giáo dục và Đào tạo
Bộ giáo dục đào tạo
Đế án Hệ tri thức Việt số hóa
Văn bản pháp quy - hành chính
Phần mềm quản lý phổ cập giáo dục
Kho Bài Giảng E-LEARNING
1022 Bình Dương
UBND thành phố
Fanpage Bình Dương
Fanpage Sở GDĐT
phapdien

CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây